Palveluistamme

Palveluistamme

Palveluistamme

Juridinen konsultointi finanssialan legal compliancessa

Konsultoinnissa käydään läpi ja analysoidaan yrityksen legal compliancessa käyttämät toimintamallit sekä niistä tuotettavat raportit. Analyysin perusteella löydetään ratkaisut yrityksen legal compliance -toiminnan ketteröittämiseksi ja virtaviivaistamiseksi samalla kun varmistetaan, että oikea ja riittävä tieto on oikea-aikaisesti saatavilla yrityksen keskeisille avainhenkilöille. Lisäksi analyysissä löydetään ne tavat, joilla yrityksen legal compliance -prosessia saadaan tehostettua sekä automatisoitua. Kartoituksessa huomioidaan muun muassa legal compliancen myötä tuotetut raportit sekä niiden viestintä yhtiön johdolle.

Automaatio osana finanssialan legal compliancea

Ohjelmiston avulla varmistetaan entistä paremman legal compliancen toteutuminen. Ohjelmiston avulla pystytään vähentämään manuaalista työtä sekä virheiden mahdollisuutta. Automaatio kohdistuu muun muassa  compliance-tarkastuksiin ja säännöllisesti tuotettaviin compliance-raportteihin. Lisäksi automaatio tarjoaa keinot sen tueksi, että yrityksen ylin johto saa keskeisistä compliance-havainnoista tehokkaasti ja oikea-aikaisesti tiedon, minkä lisäksi se pystyy seuraamaan niiden jatkokäsittelyä.